Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

    Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, trên địa bàn huyện Thuận Nam sẽ có 02 tuyến xe buýt xuất phát từ Phan Rang được điều chỉnh lại là: Tuyến Phan Rang - Cà Ná và tuyến Phan Rang - Phước Dinh.

   Chi tiết xem tại Quyết định số 574/QĐ-UBND và phụ lục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề bên dưới: 

   1. Quyết định số 574/QĐ-UBND

   2. Phụ lục mạng lưới tuyến xe buýt

 

Hải Đăng