Đồng chí Bí thư huyện ủy Thuận Nam, đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI thuộc tổ đại biểu số 12, đơn vị huyện Thuận Nam tiếp công dân định kỳ tháng 5

Sáng ngày 03/5/2022, tại Trụ sở UBND Ban Tiếp công dân huyện, đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022. Cùng dự buổi tiếp dân có đồng chí Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân huyện.

Tại buổi tiếp dân, đã có 02 lượt ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, kiến nghị, đề xuất, phản ánh với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI xem xét, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến đời sống của người dân như: tăng cường công tác giám sát hoạt động của UBND 02 xã Phước Diêm và Cà Ná; tình trạng đất công tại địa phương đang bị lấn chiếm; công tác phản biện xã hội của khối Mặt trận, Đoàn thể tại xã chưa phát huy hết vai trò; cần mở rộng địa điểm đưa đón khách (vào trong làng Phước Diêm, Cà Ná) của tuyến xe Buýt Phương Trang, để người dân, học sinh đi lại thuận tiện hơn. Công tác quản lý sinh hoạt của một số đảng viên nơi cư trú chưa được phát huy.

Theo đó, đồng chí Châu Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI đã tiếp thu các ý kiến của công dân để xem xét, chỉ đạo, đôn đốc các ngành của huyện giải quyết đảm bảo theo đúng quy định, trình tự của pháp luật. Đồng thời sẽ kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri và có văn bản trả lời cho cử tri được rõ.

 

Phan Thủy