Phước Dinh khai mạc diễn tập chiến đấu, gắn với phương án chiến đấu bảo vệ Đồn Biên phòng trong khu vực phòng thủ năm 2022

Sáng ngày 11/5/2022, Phước Dinh khai mạc diễn tập chiến đấu, gắn với phương án chiến đấu bảo vệ Đồn Biên phòng trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đến dự có đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Trường Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập; Thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu trong Khu vực xã Phước Dinh.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Đạo diễn của huyện, khung tập bám sát từng chức danh trong khung tập, theo dõi trình tự nội dung, ý kiến phát biểu, động tác, tác phong, phương pháp, thời gian trong từng cuộc họp để hướng người tập thực hiện theo đúng Kế hoạch điều hành đã xác định. Trên cơ sở đó để có ý kiến tham gia nhận xét cụ thể đối với từng vai tập; nắm chắc tình huống, nhận định chính xác và hình dung được thứ tự, nội dung công việc đặt ra trong từng vấn đề huấn luyện; phải thực hiện hết sức nghiêm túc, tránh tình trạng nhận định tình hình không đúng, không sát dẫn tới đề xuất chung chung. Chấp hành nghiêm túc Kế hoạch điều hành; nội quy, quy ước diễn tập đã đề ra…

 

Phan Thủy