Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn “Truyền thông cung cấp kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” năm 2022 tại huyện Thuận Nam.

Sáng ngày 10/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tỉnh Đoàn Ninh Thuận phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lớp tập huấn “Truyền thông cung cấp kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” năm 2022 tại Trường tiểu học Hiếu Thiện – xã Phước Ninh; Tham gia lớp tập huấn có khoảng 60 em học sinh trên địa bàn huyện;

Trong thời gian 01 ngày các em được phổ biến các thông tin về giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em; thế nào là xâm hại, các đối tượng, hình thức, những nguy cơ xâm hại đối với trẻ em và biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn một số tình huống xâm hại và phòng, chống bạo lực học đường, cách bảo vệ bản thân phòng tránh những nguy hiểm hàng ngày, nhận biết nguy cơ, lời nói quấy rối tới mình…Qua đó, tập trung truyền thông cho các em biết thông tin, thông báo và tố giác hành vi bị bạo lực, bị xâm hại.

 Đây là hoạt động bổ ích giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tốt hơn. Sẽ góp phần ngăn chặn và hạn chế thấp nhất các trường hợp trẻ em bị xâm hại, phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn huyện, để tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho trẻ em được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện...

 

Thanh Hồng