Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” do Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam triển khai. Ngày 05/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND để triển khai thực hiện.

Theo đó, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện sẽ căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức hình thức Lễ phát động phù hợp, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”; Đồng thời, sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam ngày 06/6, người cao tuổi là thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7.

Tiếp tục nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở. Đồng thời, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân nhằm chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp tổ chức khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí, mổ mắt thay thủy tinh thể cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện...

Hải Đăng