Chi đoàn khối Huyện ủy – Dân vận – Nội chính tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

Sáng ngày 29/4/2022, Chi đoàn khối Huyện ủy – Dân vận – Nội chính tổ chức Đại hội Chi đoàn khoá VI, nhiệm kỳ 2022-2024.

          Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa triển khai, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phong trào Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được chi đoàn đẩy mạnh thực hiện, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 01 hoạt động tình nguyện và tham gia đầy đủ các hoạt động tình nguyện do Đoàn cấp trên phát động như: các hoạt động ra quân làm vệ sinh khu vực trụ sở cơ quan, nhận đỡ đầu 02 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tham gia Hiến máu nhân đạo được 10 đơn vị máu…

          Với Chủ đề tuổi trẻ Khối Huyện uỷ - Dân vận –Nội chính đoàn kết, sáng tạo, xây dựng chi đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Chi đoàn khối Huyện ủy – Dân vận – Nội chính đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm vụ Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024  như  100% đoàn viên thực hiện việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; Trong nhiệm kỳ không có đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động; Định kỳ hàng quý, tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực trụ sở cơ quan; Hằng năm có 100% đoàn viên được giới thiệu về sinh hoạt đoàn nơi cư trú….

          Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn khối Huyện ủy – Dân vận – Nội chính  khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024.

Ngọc Hà