Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện

Với mục tiêu Phòng, chống dịch Covid-19 chủ động cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Ngày 25/4/2022, UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện.

Theo đó, đối tượng tiêm chủng gồm toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Đồng thời, sẽ triển khai tiêm chủng cho nhóm tuổi lớn từ 11 tuổi (học sinh lớp 6) trước, sau đó hạ thấp dần theo độ tuổi. Dự kiến số lượng Vắc xin được phân bổ là 18.320 liều (bao gồm 02 loại vắc xin: Comirnaty của Pfizer/BioNTechSpikevax của Moderna). Việc tổ chức tiêm sẽ theo hình thức tiêm chiến dịch, cụ thể: Đối với trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn để đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch; Đối với trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do UBND xã lựa chọn. Thời gian triển khai dự kiến bắt đầu từ ngày 27/4/2022, ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và theo các đợt phân bổ vắc xin cụ thể của Bộ Y tế...

Hải Đăng