Huyện ủy Thuận Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022

Ngày 07/4/2022, Ban Chấp hành đảng bộ huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Ngô Văn Sậy – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành huyện ủy.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành huyện ủy, quý I năm 2022 trong bối cảnh tập trung triển khai các Nghị quyết, Kết luận … của cấp trên; tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ, bám sát Nghị quyết, chương trình nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2022 để tổ chức thực hiện đạt được các kết quả một số công việc cũng như giải quyết việc phát sinh. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; công tác chỉ đạo nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân được duy trì thường xuyên; chỉ đạo tổ chức chăm lo vật chất và tinh thần cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần chu đáo và trách nhiệm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; lãnh đạo công tác tuyển quân 2022 hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Tập trung triển khai nhiệm vụ kịp thời, cụ thể, thực chất và đạt kết quả khả quan ngay từ đầu năm 2022. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 có một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Tình hình an ninh tại các vùng dự án còn tiềm ẩn, còn diễn biến khó lường, một bộ phận người dân không chấp hành, gây khó khăn trong qáu trình triển khai dự án; công tác giải quyết đơn thư một số xã chưa kịp thời; tình hình diễn biến về khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi; việc phối hợp, hỗ trợ  giữa các phòng, ban chuyên môn và một số địa phương trong giải một số quyết vụ việc còn chưa kịp thời; chưa quyết liệt xử lý một số vụ việc phức tạp, nổi cộm để tái diễn. Công tác quản lý quy hoạch, triển khai quy hoạch chưa kịp thời ở một số địa phương, việc quản lý đất rừng một số nơi chưa đảm bảo.

 

 

Kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy thực hiện một số nhiệm trọng tâm sau: Triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh công tác tiêm Vắc xin mũi 3 cho các nhóm đối tượng hoàn thành theo kế hoạch đề ra và cập nhật dữ liệu tiêm chủng; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới; Tập trung mở hội nghị xúc tiến đầu tư với mục tiêu tạo được lợi thế và kêu gọi được các nhà đầu tư. Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch, quản lý đất công, nhất là ven biển, Khu trung tâm hành chính huyện, vùng ven các dự án.  Phấn đấu xây dựng xã Nhị Hà đến cuối năm 2022 đạt chuẩn xã Nông thôn mới; xác định rõ các nhiệm vụ để có giải pháp đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới; Chú trong công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy y tế cơ sở; nâng cao cơ sở vật chất cho ngành y tế. Thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Chú trọng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm sau các kết luận kiểm tra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2025-2030; Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ  cơ sở và Đại hội của các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung tuyển dụng công chức cấp xã; kiến nghị cấp tỉnh tuyển dụng công chức cấp huyện; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa các Kết luận, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên, xây dựng Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động, Kế hoạch…và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 17/12/2021 của huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; các Nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, đảm bảo sâu kỹ, sát thực tiễn, chất lượng và hiệu quả, có tính khả thi cao…

 

 

 

Phan Thủy