Thuận Nam trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Chiều ngày 11/03/2022, UBND huyện Thuận Nam tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại đây, thừa ủy quyền của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Nam đã trao tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng.

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng 300 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng giá trị 300 triệu đồng, nhằm động viên khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.

Huy Vũ