Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022

Sáng ngày 01/3/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2022. Tham dự phiên họp có đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện (chủ trì); các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thành viên UBND huyện; lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các ngành trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã.

Phát biểu kết luận phiên họp Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin phòng Covid-19; (2) Tập trung chỉ đạo rà soát, triển khai các nhiệm vụ trong Quý I/2022, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện; (3) Đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục XDCB theo Luật đầu tư công; phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện thông báo vốn kịp thời cho các chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm; (4) Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đồng thời phối hợp triển khai các dự án trọng điểm phía Nam; (5) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia BHYT toàn dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp Covid-19 không được chủ quan lơ là trong tình hình mới; (6) Tiếp tục triển khai làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về và tệ nạn xã hội...

Minh Châu