Thuận Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng và bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện

          Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện tính đến ngày 09/02/2022 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn huyện đạt kết quả như sau: Số người từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 77%, mũi 2 đạt 67,2%; Số người từ 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 108,6%, mũi 2 đạt 96,8%, mũi 3 đạt 26,2%; Số người từ 50 tuổi tiêm mũi 1 đạt 96,9%, mũi 2 đạt 86,6%, mũi 3 đạt 23,1%; Số người từ 65 tuổi tiêm mũi 1 đạt 101,8%, mũi 2 đạt 88,7%, mũi 3 đạt 13,7%. Trong các ngày 10/02 đến ngày 12/02/2022, tiếp tục có hơn 2.970 đến các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng.

          Trong thời gian đến Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; triển khai các Tổ tiêm vắc xin lưu động, để tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao, không thể ra khỏi nhà gắn vơi tăng cường tuyên truyền, vận động về lợi ích của việc tiêm các mũi bổ sung, tiêm nhắc trong phòng, chống biến chủng mới (Omicron) của Sars-Cov-2 để người dân hiểu, đồng thuận, chung tay với cấp ủy và chính quyền, thực hiện thắng lợi chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân năm 2022.

 

Xuân Quyết