UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Chiều ngày 28/12/2021, đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện và Chủ tịch UBND các xã.

Thời gian qua công tác tiêm vắc xin cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần hạn chế thấp nhất những trường hợp mắc Covid-19 hoặc ca bệnh diễn biến nặng; có được kết quả nêu trên là do có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan; công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đúng đối tượng; việc phối hợp, kiểm tra, đôn đốc tiêm vắc xin, nhập dữ liệu kịp thời… qua đó bước đầu đã đáp ứng đủ điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện. Tuy nhiên qua theo dõi, vẫn còn một số ít trường hợp không có mặt tại địa phương, người già, yếu, mắc nhiều bệnh nền, phụ nữ có thai, người chống chỉ định tiêm, …; công tác cập nhật dữ liệu còn lúng túng.

Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát dân cư có mặt tại địa phương để đảm bảo không để sót; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19; nhất là thông tin kịp thời về mục đích, lợi ích của việc tiêm vắc xin nhằm tăng tỷ lệ bao phủ trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 và tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đối tượng quy định…

Phan Thủy