BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2021

Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 12 năm 2021

1. Ngày 06/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó, quy định hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng gồm:

(1) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

-  Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Bộ Tham mưu và các Cục: Cục Chính trị;  Cục Trinh sát; Cục Hậu cần; Cục Cửa khẩu;... và các đơn vị trực thuộc.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Hải đoàn Biên phòng; Lữ đoàn thông tin Biên phòng; Học viện Biên phòng; Trường Cao đẳng Biên phòng; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Trung tâm huấn luyện - cơ động và các đơn vị trực thuộc.

(2) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm các Phòng: Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị; Phòng Trinh sát;... và các đơn vị trực thuộc.

(3) Đồn Biên phòng; Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng; Hải đội Biên phòng

- Đồn Biên phòng gồm các Đội: Đội Vũ trang; Đội Vận động quần chúng; Đội Trinh sát; Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm;...

- Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu càng gồm các Ban như Ban Tham mưu; Ban Chính trị; Ban Trinh sát; Ban Phòng, chống ma túy và tội phạm; Ban Hậu cần - Kỹ thuật;...

- Hải đội Biên phòng gồm: Đội Tham mưu - Hành chính; Đội Tuần tra biên phòng.

Nghị định 106/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/01/2021 và thay thế Nghị định 02/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998.

2. Ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau đây:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động;

Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019,…

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010,...

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

Xem thêm tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/1/2022 và thay thế Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019.

3. Ngày 03/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Theo đó, Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm 16 sản phẩm/dòng sản phẩm, đơn cử như:

- Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và các thế hệ sau;

- Thiết bị, phần mềm nền tảng IoT;

- Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau;

- Máy tính cho giáo dục;

- Camera thông minh, camera AI và các phần mềm phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được từ camera;

- Sản phẩm vi mạch (IC) cho viễn thông, CNTT, IoT;

- Phần mềm nền tảng phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data);

- Sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain;…

Căn cứ yêu cầu quản lý và tình hình phát triển của từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục.

Dự án sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo quy định Thông tư 01/2017/TT-BTTTT đã được áp dụng ưu đãi trước ngày 02/02/2022 được tiếp tục hưởng ưu đãi đến hết thời hạn ưu đãi theo quy định.

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 02/02/2022, thay thế Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017.

 


Hải Đăng