Quyết định số 549/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná------------------------------------------------------
FILE ĐÍNH KÈM: Quyết định số 549/QĐ-UBND.pdf

Hải Đăng