Huyện Thuận Nam tiếp tục quyết tâm bảo vệ "Vùng xanh"

Chiều ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện họp nghe báo cáo kết quả triển khai kế hoạch bảo vệ "Vùng xanh" trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện luôn được  cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện và sự đồng lòng, hỗ trợ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vì vậy dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Phát huy những kết quả đã đạt được, UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ "Vùng xanh", nhằm cùng cả nước, cả tỉnh tỉnh nói chung và huyện Thuận Nam nói riêng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Phát biểu kết luận đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền quyết tâm bảo vệ "Vùng xanh" tại địa bàn quản lý; tập trung kiểm soát "Vùng xanh" theo nguyên tắc: Giữ chặt, kiểm soát nghiêm, thực hiện đúng nội quy "Vùng xanh". Các cơ quan ban, ngành cùng phối hợp thực hiện, đảm bảo giữ vững địa bàn, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh, lây lang trong cộng đồng. Đồng thời, thống nhất đề xuất thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh để Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện xem xét, chọn xây dựng mô hình điểm bảo vệ “vùng xanh”.

Phan Thủy