Tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2/9

          Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian tới, nhất là trong kỳ nghỉ Lễ 2/9 sắp tới. UBND huyện Thuận Nam đã ban hành Công văn số 2937/UBND-VX ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2/9.

          Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2937/UBND-VX.pdf
Hải Đăng