Kế hoạch kiểm tra đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn huyện Thuận Nam

          Thực hiện Công điện số 4603/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 02/9 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy tại Công văn số 560-CV/HU ngày 01/9/2021;

          Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-BCĐ ngày 01/9/2021 vviệc kiểm tra đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam ....

           Xem chi tiết tại File đính kèm: Kế hoạch số 96/KH-BCĐ.pdf
Hải Đăng