UBND huyện ban hành Công văn số 2666/UBND-VX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Thực hiện Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành Công văn số 2666/UBND-VX ngày 14/8/2021 về việc triển khai Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, đề ra một số giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian đến như áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, giãn cách xã hội; thực hiện các biện pháp đảm bảo trong công tác phòng, chống dịch covid-19 tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động, các cơ sở lưu trú đăng ký hoạt động phục vụ cách ly y tế tập trung có thu phí, hoạt động vận tải, nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng, ...; Đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động Chốt kiểm soát dịch Cà Ná và các Tổ giám sát cộng đồng kết hợp với mô hình Chốt bảo vệ “vùng xanh” để kiểm soát người đến địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý y tế đối với các trường hợp về từ vùng dịch và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi, quản lý các trường hợp đang cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà đạt tỷ lệ 50%, trừ những trường hợp trực chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19...

Chi tiết xem tại Văn bản đính kèm: Công văn 2666/UBND-VX.pdf

Hải Đăng