BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2021

Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huytriển khai một số văn bản tiêu biểu tháng năm 2021

1. Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm:
- Bảo hiểm y tế;
- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;
- Hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;
- Hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;
- Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ;
- Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ;
- Hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ;
- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;
- Các chế độ ưu đãi khác như:
+ Trợ cấp mai táng
+ Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;
+ Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên...
Xem chi tiết các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/9/2021).

2. Thông tư 10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021 về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.

Theo đó, thực hiện tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
- Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng.
- Lãi suất tái cấp vốn:
+ Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm.
+ Lãi suất tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.
- Thời hạn tái cấp vốn:
+ Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ Thời hạn tái cấp vốn nêu trên được áp dụng đối với từng lần giải ngân theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 10/2021.
+ Thời hạn giải ngân tái cấp vốn tính từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tài sản bảo đảm:
Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với Ngân hàng Chính sách xã hội...
Thông tư 10/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 21/7/2021.

3. Chính phủ ban hành Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, đơn cử như:
- Bổ sung thêm nguyên tắc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
+ Cụ thể, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích SDĐ, số tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có) thực hiện theo quy định tại Nghị định 167/2017 và pháp luật có liên quan.
+ Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bằng tiền (ngoài số tiền bán tài sản trên đất, tiền chuyển nhượng QSDĐ, chuyển mục đích SDĐ, số tiền bồi thường, hỗ trợ được xác định theo đúng quy định) thì:
+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN.
- Sửa đổi quy định về hình thức khác trong xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại.
Hình thức khác do Thủ tướng xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan thẩm định báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Nghị định 67/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 (Riêng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký).

4.Ngày 06/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y được giảm 50% so với Thông tư 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020, cụ thể:
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu:
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 20.000 đồng/lần;
+ Từ ngày 01/01/2022: 40.000 đồng/lần.
- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 25.000 đồng/lần;
+ Từ ngày 01/01/2022: 50.000 đồng/lần.
- Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm:
+ Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 17.500 đồng với mỗi xe ô tô/xe chuyên dụng.
+ Từ ngày 01/01/2022: 35.000 đồng với mỗi xe ô tô/xe chuyên dụng.
Thông tư 68/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 

Hải Đăng