Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do doanh nghiệp trao tặng

Ngày 02/8/2021, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 01 máy thở, 240 bộ đồ bảo hộ cấp 4 và 5.000 khẩu trang y tế do Công ty TNHH Việt Úc – Phước Dinh trao tặng.

Khi tiếp nhận ông Ngô Văn Hợp - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã cảm ơn, tri ân, đánh giá cao sự đồng hành tích cực của Công ty TNHH Việt Úc – Phước Dinh đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, nhất là ngành y tế; việc tiếp nhận kịp thời các trang thiết bị vật tư y tế có giá trị trong thời gian này là hết sức quý báu, góp phần hỗ trợ phục vụ tốt cho công tác chuyên môn và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương và ngành y tế.

Phan Thủy