Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2021

     Ngày 02/7/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng năm 2021 của huyện Thuận Nam.

       Xem chi tiết Văn bản đính kèm:

       1.
Quyết định số 1309 - Công khai dự toán Ngân sách huyện 6 tháng năm 2021.pdf

       2. Phục lục kèm theo Quyết định số 1309.xlsx

Hải Đăng