Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Thuận Nam

Theo Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 21/5/2021 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tối ngày 25/5/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện và đại diện UBND xã Phước Minh tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại các tuyến đường thuộc thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Qua kiểm tra, không phát hiện trường hợp nào vi phạm kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự ở khu dân cư.

Thời gian tới, Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra tại các địa phương trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1323/UBND-VX ngày 08/5/2021


Mai Ly