Huyện Thuận Nam tổ chức đối thoại với các hộ dân tại dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 - Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Chiều ngày 15/4/2021, tại Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, ông Diệp Minh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi đối thoại với 12 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị thu hồi thực hiện dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Tham dự có đại diện lãnh đạo: Tổ công tác ANTT-Công an tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Ban Dân vận huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Công an huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện;chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã Phước Diêm; Trưởng thôn Thương Diêm; đại diện Chủ đầu tư và 12 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị thu hồi tại dự án.

Tại buổi đối thoại, các cơ quan chuyên môn báo cáo tổng quan tình hình dự án, căn cứ pháp lý triển khai thực hiện; Quy định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; Quy định về giao đất ở theo diện có nhu cầu; xác định giá đất và quy định về nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của người được giao đất ở theo diện có nhu cầu.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện 12 hộ dân và các cấp, các ngành, chính quyền, mặt trận, đoản thể địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích. Nhìn chung các hộ dân đã cơ bản đồng thuận, chỉ còn một vài hộ có ý kiến đề nghị hỗ trợ thêm...

Tại buổi đối thoại, ông Diệp Minh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận ý kiến của các hộ dân; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật đảm bảo hài hòa quyền lợi, chế độ cho Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp đầu tư.

Kiều Oanh