Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đại làm việc với UBND huyện về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Toàn cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo, trong Quý I/2015, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 133 ha đạt 66,23% kế hoạch năm; trong đó, đất ở 1,95 ha, đất nông nghiệp 131 ha. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là hiện trạng đất đai thay đổi lớn so với số liệu do bản đồ địa chính đo đạc từ những năm trước đây, nhưng chưa được cập nhập, chỉnh lý theo quy định.


Đ/c Võ Đại- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận những kết quả mà huyện Thuận Nam đạt được trong thời gian qua; yêu cầu UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện đúng quy họach được duyệt, giúp thuận lợi trong việc phát triển kinh tế- xã hội và kêu gọi đầu tư… Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị của UBND huyện.

Điền Phong