32 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 21-KL/TW
Ngày ban hành 25/10/2021
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Lĩnh vực Khác
Loại văn bản Kết luận
Tài liệu đính kèm KL-21-TW.pdf