2 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
791/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
771/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
481/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
111/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
52/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2350/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2017/QĐ-UBND 17/11/2020 về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2255/QĐ-UBND 23/11/2017 V/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
1