44 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
Lượt xem: 46
100%

Sáng ngày 02/8/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị giao ban tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cúc - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và toàn bộ lãnh đạo và Cán bộ NHCSXH huyện.

(Toàn cảnh cuộc họp tháng 08/2023)

 

Tại cuộc họp, đồng chí Châu Não Văn Đoàn - Giám đốc Phòng GD NHCSXH huyện báo  cáo kết quả hoạt động tháng 07 và lũy kế kết quả thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm tại đơn vị. Trong 07 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện NHCSXH huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; trong tháng 7 phối hợp tham mưu nhận bổ sung 500 triệu đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện, đưa nguồn vốn ủy thác huyện giao trong năm 2023 đạt 1.000 triệu đồng hoàn thành 100% kế hoạch năm 2023, tổ chức giải ngân chỉ tiêu tín dụng giao năm 2023, phối hợp rà soát hoàn thiện trình hồ sơ xử lý nợ rủi ro đợt I/2023 và rà soát hồ sơ xử lý nợ đợt II/2023, thực hiện công tập huấn cho 100% ban quản lý tổ TK&VV và hội ủy thác cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra giám sát nội bộ theo kế hoạch,... Kết quả đạt được như sau: Lũy kế doanh số cho vay 7 tháng  đạt 104.992 triệu đồng/2.790 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ là 59.876 triệu đồng; tổng dư nợ đến 31/7/2023 đạt 405.600 triệu đồng, tăng 45.116 triệu đồng, đạt tỷ lệ 12,52%; chất lượng tín dụng duy trì ổn định, nợ xấu 2.239 triệu đồng chiếm 0,55%; thực hiện kiểm tra nội bộ tại 07 xã; công tác truyền thông, được quan tâm và thực hiện đầy đủ nghiêm túc;  công tác trật tự, an ninh, an toàn về con người, tài sản luôn được đảm bảo,…

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Cúc - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho NHCSXH huyện trong thời gian tới như sau: Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; rà soát  tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, tập trung phối hợp rà soát học sinh sinh viên đủ điều kiện vay vốn năm học 2023-2024 để chuẩn bị giải ngân; tiếp tục rà soát đôn đốc xử lý nợ đến hạn kịp thời; tăng cường nâng cao kết quả huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và huy động thông qua tổ TK&VV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng và kết quả thu lãi nhất là tại một số xã có chất lượng tín dụng thấp chưa ổn định; tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm; triển khai đến khách hàng dịch vụ Mobile Banking, tổ chức rà soát chỉnh sửa thông tin CCCD của các khách hàng có ngày sinh, ngày cấp là 01 tháng 01, cập nhật thông tin CCCD cho các khách hàng chưa đổi CCCD,…

 

Tin liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Công đoàn Bộ phận và Chi đoàn Thanh niên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức thăm tặng quà...(25/07/2023 5:34 CH)

Tin mới nhất

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Công đoàn Bộ phận và Chi đoàn Thanh niên Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức thăm tặng quà...(25/07/2023 5:34 CH)