129 người đang online
°

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với thí sinh thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 191
100%

 

Xem tại đây:  Thông báo 44/TB-UBND

 


TB 44.pdf

Tin liên quan

Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước...(15/08/2023 7:29 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó...(08/07/2023 4:58 CH)

Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2023(07/06/2023 9:16 SA)

Thông báo Kết quả chấm thi vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo đối với trường hợp thí sinh dự...(27/04/2023 5:52 CH)

Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã...(22/04/2023 9:35 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước...(15/08/2023 7:29 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó...(08/07/2023 4:58 CH)

Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2023(07/06/2023 9:16 SA)

Thông báo Kết quả chấm thi vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo đối với trường hợp thí sinh dự...(27/04/2023 5:52 CH)

Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã...(22/04/2023 9:35 SA)