14 người đang online
°

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban quý III năm 2023

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
Lượt xem: 70
100%

Sáng ngày 13/10/2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (Ban Đại diện) huyện Thuận Nam tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện chủ trì, cùng tham dự có Thành viên Ban đại diện và lãnh đạo UBND 08 xã.

 

          Trong quý III/2023, Ban Đại diện chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng, món vay trên 3 tháng không hoạt động; nợ quá hạn, nợ khoanh, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn... Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện 3.170 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền hơn 122 tỷ đồng. Trong đó, có 1.286 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 218 lao động từ vốn GQVL; giúp cho 01 lao động là bộ đội xuất ngũ được vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giải quyết cho hơn 1.110 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch; tiếp tục tạo điều kiện cho 398 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập; giúp cho hơn 407 hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; kịp thời tạo điều kiện cho 79 hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn chuyển đổi nghề... từ đó tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng, tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng tăng cường; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội được đẩy mạnh...

            Dự kiến trong quý IV năm 2023, Ban đại diện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng quản trị và Ban đại diện cấp trên; Chỉ đạo NHCSXH huyện triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của hệ thống Tổ TK&VV và chất lượng hoạt động tín dụng; Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân chỉ tiếu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, chú trọng chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chỉ đạo tổ chức họp xét vay vốn nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng theo từng chương trình tín dụng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; Phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, quyền và nghĩa vụ đối với hộ vay trước khi cho vay đảm bảo để hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và trả nợ đúng kỳ hạn...         

 

Tin liên quan

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Nhị Hà (07/10/2023 11:49 SA)

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Nhị Hà (07/10/2023 11:49 SA)