48 người đang online
°

Thuận Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Phước Hà

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
Lượt xem: 41
100%

Chiều ngày 28/7/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Phước Hà. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện chủ trì hội nghị.

 

            Theo kế hoạch, để đạt được xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xã Phước Hà phải đáp ứng 9 tiêu chí, như: Hàng năm, đảng ủy có nghị quyết, UBND xã có kế hoạch về bảo đảm an ninh trật tự và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT”; xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở hoạt động hiệu quả; triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân cư...

            Để đạt các tiêu chí trên, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện, trong đó: tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước và địa phương về công tác bảo đảm ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phâm, các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...; củng cố duy trì nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình quần chúng hiện có, nghiên cứu tham mưu xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các lĩnh vực: quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, phối hợp cấp và quản lý căn cước công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; quản lý gọi hỏi răn đe giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư càn quấy; tổ chức cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao đọng, giáo viên, học sinh trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

            Qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

 

Tin liên quan

HĐND xã Phước Diêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5(05/08/2022 5:10 CH)

Xã Đoàn Phước Minh Tổ chức Giải bóng đá phong trào lần thứ I, Năm 2022(05/08/2022 5:07 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 2012...(05/08/2022 5:02 CH)

Xã Cà Ná ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự”(05/08/2022 4:50 CH)

HĐND xã Phước Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư(27/07/2022 5:08 CH)

Tin mới nhất

HĐND xã Phước Diêm khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5(05/08/2022 5:10 CH)

Xã Đoàn Phước Minh Tổ chức Giải bóng đá phong trào lần thứ I, Năm 2022(05/08/2022 5:07 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 2012...(05/08/2022 5:02 CH)

Xã Cà Ná ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về an ninh trật tự”(05/08/2022 4:50 CH)

HĐND xã Phước Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ tư(27/07/2022 5:08 CH)