24 người đang online
°

Thuận Nam triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 26 - 07 - 2022
Lượt xem: 26
100%

 

          Nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Ngày 25/7/2022, UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

          Bộ tiêu chí được áp dụng với các thành viên trong gia đình và mọi gia đình trên địa bàn huyện với nội dung Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Thủy chung, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. 

          Để Bộ tiêu chí đi vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, ngoài các biện pháp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cần phải tổ chức ký kết, giao ước triển khai có hiệu quả Bộ tiêu chí gắn với các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….trên địa bàn toàn huyện...

 

Tin liên quan

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2022(14/07/2022 4:48 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Tin mới nhất

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2022(14/07/2022 4:48 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)