35 người đang online
°

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2022

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 

Từ ngày 11/7/2022 đến 14/7/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam tổ chức huấn luyện cho 63 lực lượng tự vệ khối Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Trường THPT Đặng Chí Thanh, Kho bạc Nhà nước huyện, Viện Kiểm soát nhân dân huyện.  

Nội dung huấn luyện tập trung vào công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ,.. góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ, năng lực thực tiễn về công tác quân sự thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Qua huấn luyện và kết quả kiểm tra bắn đạn thật có 07 đồng chí đã đạt loại giỏi, 30 đồng chí đạt loại khá.

Tin liên quan

Thuận Nam triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện(26/07/2022 2:08 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Tin mới nhất

Thuận Nam triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện(26/07/2022 2:08 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)