33 người đang online
°

Đoàn khảo sát Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Thuận Nam về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
Lượt xem: 32
100%

Chiều ngày 11/7/2022, Đoàn khảo sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Thuận Nam về Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU gắn với Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp. Tham dự buổi khảo sát còn có: đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Tỉnh ủy viên – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, các Ban HĐND tỉnh; đồng chí Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

(Đ/c Trần Minh Lực - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với huyện ủy Thuận Nam)

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà huyện Thuận Nam đạt được trong quá triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời trong thời gian đến đồng chí yêu cầu huyện ủy Thuận Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục học tập, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 28/9/2012, Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất với các cơ quan chức năng của tỉnh về các chỉ tiêu xanh- sạch- đẹp cho phù hợp với cho phù hợp với tình hình của địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề vệ sinh môi trường; phát huy vai trò của Mặt trận, hội, đoàn thể và từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý các vấn đề vệ sinh môi trường; rà soát lại các quy hoạch, thiết kế đáp ứng yêu cầu đồng bộ trong việc thực hiện các tiêu chí xanh- sạch- đẹp; xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, chú trọng công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ Nhân dân…

 

(Đ/c Châu Thanh Hải - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc)

 
 
 

Tin liên quan

Công an Huyện Thuận Nam mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ...(06/08/2022 5:04 CH)

Thuận Nam qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính...(05/08/2022 4:57 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý...(01/08/2022 3:13 CH)

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027(29/07/2022 10:48 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát...(28/07/2022 4:33 CH)

Tin mới nhất

Công an Huyện Thuận Nam mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ...(06/08/2022 5:04 CH)

Thuận Nam qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính...(05/08/2022 4:57 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý...(01/08/2022 3:13 CH)

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027(29/07/2022 10:48 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát...(28/07/2022 4:33 CH)