2 người đang online
°

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
Lượt xem: 42
100%

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Thuận Nam đã tổ chức tiếp công dân với 121 lượt/226 người.Tiếp nhận 164 đơn kiến nghị, trong đó đã giải quyết 122 đơn với nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tại các dự án, xử phạt vi phạm hành chính, ô nhiễm môi trường, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…đang giải quyết 40 đơn, còn lại 02 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời đạt tỷ lệ trên 78%, qua đó, đã hạn chế việc công dân khởi kiện hành chính, khiếu nại vượt cấp, giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

 

Tin liên quan

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Thuận Nam năm...(09/05/2022 10:36 SA)

Tin mới nhất

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Thuận Nam năm...(09/05/2022 10:36 SA)