4 người đang online
°

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 

Trong tháng 5/2022, UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân với 17 lượt/17 người; tiếp nhận 18 đơn kiến nghị, trong đó đã giải quyết 5 đơn, còn 13 đơn đang trong thời gian giải quyết với nội dung liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Văn Lâm –Sơn Hải và xây dựng lấn chiếm đất đai…

Kết quả giải quyết đơn thư đã tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm đúng thẩm quyền các vụ việc phát sinh, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tin liên quan

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Thuận Nam năm...(09/05/2022 10:36 SA)

Tin mới nhất

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Thuận Nam năm...(09/05/2022 10:36 SA)