60 người đang online
°

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
Lượt xem: 357
100%

Ngày 11/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam.

 

Theo đó UBND huyện xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện hiện đại, đồng bộ, năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế, thân thiện với môi trường, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chú trọng phân vùng, nghiên cứu lựa chọn đưa các giống mới, quy trình sản xuất hiện đại, hiệu quả vào sản xuất; lựa chọn các cây trồng, vật nuôi đặc thù, tiềm năng, lợi thế để tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu…                                  

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)