1 người đang online
°

Thuận Nạm họp rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021

Đăng ngày 01 - 03 - 2021
Lượt xem: 24
100%

Chiều ngày 23/02/2021, UBND huyện Thuận Nam họp rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021, do Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân chủ trì; cùng tham dự có lãnh đạo các Phòng, ban, cơ quan chuyên môn và UBND các xã.

 

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo: Trên địa bàn huyện Thuận Nam có 59 danh mục dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất với diện tích 2,090.84 ha; 20 danh mục dự án phải thu hồi đất mà không thông qua HĐND cấp tỉnh với diện tích 1,318.60 ha; 07 khu vực đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất với diện tích 16.80 ha và 08 khu vực chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 52.00 ha.

Sau khi nghe các Phòng ban chuyên môn và UBND các xã báo cáo, đánh giá, phân tích các chương trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và các xã nói riêng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị khẩn trương rà soát, thống nhất các danh mục dự án trên địa bàn; các danh mục dự án có liên quan đến quốc phòng - an ninh cần cập nhập lại để có quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, các ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để rà soát, cập nhập bổ sung điều chỉnh diện tích cho phù hợp, đánh giá lại nhu cầu thực hiện dự án, công trình cần thiết phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng thời gian, quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022(18/05/2022 6:03 CH)

UBND huyện Thuận Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(22/04/2022 5:07 CH)

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai...(04/03/2022 5:23 CH)

Thuận Nam triển khai Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2022(23/02/2022 10:59 SA)

UBND huyện họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong...(18/02/2022 11:02 SA)