0 người đang online
°

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam năm 2021

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
Lượt xem: 33
100%

 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN THUẬN NAM

STT Số hiệu
văn bản
Trích yếu
Cơ quan
ban hành
File Tải về
1
213/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam năm 2021.
UBND huyện
213/KH-UBND.pdf

Phụ lục kèm KH 213.pdf
2 03/TB-TT.VHTT&TT

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Trung tâm VHTT&TT
03/TB-TT.VHTT&TT.pdf

Phiếu đăng ký.docx
3
4Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 398/TB-UBND về việc sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện(10/06/2022 4:22 CH)

Thông báo số 480/TB-PGDĐT về Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện...(10/06/2022 8:45 SA)

Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào...(10/06/2022 8:30 SA)

Thông báo Danh sách tham gia đánh giá CTHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm Trưởng Phòng Lao động-TBXH,...(13/05/2022 9:12 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022(11/04/2022 12:21 CH)