5 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019

Đăng ngày 13 - 07 - 2020
Lượt xem: 16
100%

 

          Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019.

        »» File Văn bản:  QĐ_875_Cong khai dự toán NSNN năm 2019.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(31/12/2021 1:44 CH)

Quyết định 4259/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(23/12/2021 9:24 SA)

Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện...(10/10/2021 9:21 CH)

Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020(23/09/2021 9:20 CH)