7 người đang online
°

UBND huyện Thuận Nam công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015)

Đăng ngày 23 - 11 - 2013
Lượt xem: 25
100%

Sáng 22/11, tại UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Tiến chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015). Tham dự có lãnh đạo các Sở; Bí thư Huyện ủy, các ban, ngành và UBND các xã.

 

(Ảnh: ông Diệp Minh Xuân – Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thông qua
Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23 / 09/ 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

Tại hội nghị ông Diệp Minh Xuân – Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường đã công bố toàn văn Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) huyện Thuận Nam. Theo đó, đến năm 2020: Diện tích đất trồng lúa 1.727,89 ha; đất rừng phòng hộ 26.361,53 ha; đất rừng sản xuất 2.326,06 ha; đất làm muối 2.179,02 ha;       đất khu công nghiệp 1.941,70 ha; đất cho hoạt động khoáng sản diện tích 1.264,31 ha; đất đô thị 4.695,88 ha; đất khu du lịch 450 ha; đất khu dân cư nông thôn 616,38 ha; các loại đất khác cũng được bố trí đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành. Đất chưa sử dụng còn lại đến năm 2020 3.756,42 ha, giảm 5.430,06 ha so với hiện trạng (năm 2010) diện tích là 9.186,48 ha.

 

(Ảnh: ông Võ Văn Tiến –Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Để việc triển khai quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, Chủ tịch Võ Văn Tiến chỉ đạo: Các xã cập nhật tình trạng sử dụng đất tại địa phương, thực hiện công khai quy hoạch tại trụ sở cơ quan và thông qua các phương tiện truyền thông. Phòng, ban và các địa phương phải tổ chức thực hiện các nội dung và chỉ tiêu trong quy hoạch đối với từng đơn vị và địa phương mình; tăng cường thanh kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng tài nguyên đất đai trái với quy hoạch. Đồng thời tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm dược thông tin quy hoạch để chấp hành đúng quy định của pháp luật và tham gia giám sát các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện; quản lý đất đai theo đúng quy họach và quy định của pháp luật; thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, định hướng phát triển mà Quy hoạch đã đề ra./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 519/TB-UBND về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thuận Nam(04/10/2021 9:21 CH)

Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(11/08/2021 4:19 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.(19/04/2019 2:47 SA)

UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam.(15/12/2018 2:36 SA)

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam(07/02/2018 2:12 SA)